In Heusden werken we samen met verschillende partijen hard aan duurzaamheid. Als gemeente staan we aan de lat om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Onze ambitie is om 11 gebouwen in 2030 energieneutraal te hebben. Op 17 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om te starten met het verduurzamen van Sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen omdat hier per geïnvesteerde euro (naar verwachting) de grootste besparing van energie en reductie van CO2 uitstoot te behalen is. Met de verduurzaming van Die Heygrave behouden we het zwembad als gemeentelijke voorziening voor de toekomst. Bovendien hebben zwembad en sporthal een publieke functie, waar de voorbeeldrol van de gemeente op verduurzamingsgebied goed naar voren komt.

De definitieve bouwplanning is op 22 april 2022 bekend gemaakt. Op maandag 25 april is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit betekent dat op de bestaande binnentuin een bouwplaats wordt ingericht en dat op de parkeerplaatsen, naast de geluidswal A59, een bouw- en opslaglocatie wordt ingericht. Deze locatie wordt afgezet met hekken. Vanaf deze datum wordt ook het openbaar groen (struiken en hagen) rondom het sportcentrum verwijderd en worden bomen gesnoeid. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 tot 5 weken.

Vanaf 9 mei 2022 starten ook de werkzaamheden aan het gebouw. Er wordt een isolerende en nieuwe schil om het gebouw gemaakt en energie wordt op een duurzame manier opgewekt via een open bron (geluidsarme lucht-water warmtepompen) en zonnepanelen. De uitstraling van het gebouw zal hierdoor veranderen.

Tijdens de zomervakantie, vanaf maandag 25 juli, is het zwembad zoals gebruikelijk gesloten. Vanwege de levertijden van bouwmaterialen en personeelstekorten bij onderaannemers lukt het niet om de werkzaamheden aan de vitale onderdelen van het zwembad en het pand af te ronden tijdens de geplande sluiting in de zomervakantie. Door deze werkzaamheden kun je tot 3 oktober 2022 niet zwemmen in zwembad Die Heygrave.

Als alles volgens planning verloopt kan het zwembad vanaf 3 oktober 2022 weer open. Volgens de planning zullen de werkzaamheden aan het gebouw aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn. We hebben dan een geheel gasloos gebouw.

Vanaf maandag 25 juli 2022 is zwembad die Heygrave zoals gebruikelijk gesloten. Vanwege de levertijden van bouwmaterialen en personeelstekorten bij onderaannemers lukt het niet om de werkzaamheden aan de vitale onderdelen van het zwembad en het pand af te ronden tijdens de geplande sluiting in de zomervakantie. Door deze werkzaamheden kun je tot 3 oktober 2022 niet zwemmen in zwembad Die Heygrave. We begrijpen dat dit vervelend is voor de iedereen die gebruik maakt van het zwembad en dit vragen met zich meebrengt. Klik hieronder op de link om de veelgestelde vragen en antwoorden te bekijken. 

> Veelgestelde vragen en antwoorden verduurzaming Die Heygrave

Als alles volgens planning verloopt kan het zwembad vanaf 3 oktober 2022 weer open. 

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, maken wij gebruik van de ‘Van der Horst BouwApp’. Via deze app brengen we u op de hoogte van de bouwwerkzaamheden. De ‘Van der Horst BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

•           Zoek in de Appstore of Google Play Store op: Van der Horst Bouwapp;
•           Download gratis de app;
•           Zoek in de app naar ‘Verduurzaming zwembad Die Heygrave’;
•           Open het project en klik op ‘volgen’;
•           Selecteer de betreffende doelgroep;

In 2020 (tijdens de zomerstop) zijn de werkzaamheden om sporthal Die Heygrave te verduurzamen uitgevoerd. Zo is de oude sporthalverlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Is er een slimmere schakeling met bewegingsdetectie geïnstalleerd. Het verlichtingsniveau voldoet aan de huidige NOC/NSF-normen. Naast de verlichting is ook het lattenplafond gecontroleerd op loszittende delen. Deze zijn weer vastgezet of vervangen.  

Op 17 september 2019 heeft de raad een bedrag van € 2.139.000 exclusief btw beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van sportcentrum Die Heygrave conform de maatregelen in het Maatwerkadvies (MWA) opgesteld door W/E adviseurs.

Tijdens de voorbereidingen bleek dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet van 17 september 2019 niet toereikend is om alle verduurzamingsmaatregelen uit te voeren en een volledig gasloos zwembad te realiseren. Op 22 september 2020 heeft de raad vervolgens besloten om:

  • te kiezen voor de verduurzamingsmaatregelen volgens variant 3 (water-water-warmtepomp met bronnen in de bodem) op basis van het voorlopig ontwerp (VO), opgesteld door Bremen bouwadviseurs (Bremen);
  • hier aanvullend € 329.000 exclusief btw voor beschikbaar te stellen.

Vervolgens is er op 29 september jl. geconstateerd dat er een fout is gemaakt in het betrokken raadsvoorstel voor 22 september 2020, waardoor er significant te weinig krediet gevraagd is. 

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om

  • € 711.000 inclusief btw voor het verduurzamen van sportcentrum Die Heygrave beschikbaar te stellen.
  • de adviezen voor het toepassen van een open bron en twee (geluidsarme) lucht-water warmtepompen (buiten op te stellen) over te nemen. 
Inschrijven