Privacy

Binnen de gemeente Heusden en Bijeen Heusden wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. Als burger moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens en privacy. Wij zijn ons hier van bewust en zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Privacybeleid

Ons gemeentebestuur, management en onze medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Via ons vastgestelde privacybeleid geven we een duidelijke richting aan privacy en laten we zien dat we de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Ons privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid is in lijn met het informatiebeleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Privacybeleid gemeente Heusden (pdf)

Privacyreglement

In ons privacyreglement laten we zien hoe we dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy. Dit reglement laat ook zien wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. 

Privacyreglement gemeente Heusden (pdf)

Indienen verzoek

U kunt een verzoek indienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben. In ons privacyreglement leest u wat wij doen met uw verzoek. 

Inschrijven